มิเตอร์ แฟคเตอร์ (Meter Factor ; MF) คืออะไร ?

          “มิเตอร์ แฟคเตอร์  (Meter Factor ; MF) คือ อัตราส่วนของปริมาตรจริงที่ผ่านมาตรวัดขณะทำการสอบเทียบ (Proving or Calibrating) เทียบกับปริมาตรที่วัดได้จากมาตรวัด ซึ่งวัตถุประสงค์การหามิเตอร์แฟคเตอร์ของมาตรวัด เพื่อให้แน่ใจว่าการวัดในแต่ละครั้งมีความแม่นยำเพียงพอโดยไม่คำนึงถึงสภาวะการทำงานที่เปลี่ยนไปเช่น ความหนาแน่น, ความหนืด, อัตราการไหล, อุณหภูมิ, ความดันหรือคุณสมบัติการหล่อลื่นของเหลวที่วัด ซึ่งเป็นแนวคิดในทางทฤษฎีเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามในทางปฎิบัติบ่อยครั้งที่จำทำการสอบเทียบมาตรวัดภายใต้สภาวะเงื่อนไขการทำงานจำเพาะเพียงสภาวะการทำงานสภาวะหนึ่งเท่านั้นดังนั้นหากสภาวะการทำงานของมาตรวัดจำเพาะหนึ่งๆได้เปลี่ยนไป เช่น อัตราการไหลเปลี่ยนแปลงมากเกินไป, ความหนืดของเหลวที่วัดอยู่เปลี่ยนไปมาก เป็นต้น ต้องดำเนินการสอบเทียบมาตรวัดใหม่เพื่อหาค่ามิเตอร์แฟคเตอร์ใหม่ ด้วยเหตุนี้ในทางปฎิบัติจึงควรทำการสอบเทียบมาตรวัดให้มีสภาวะการทดสอบใกล้เคียงกับสภาวะการทำงานจริงของมาตรวัดให้มากที่สุดเพื่อได้ค่ามิเตอร์แฟคเตอร์ซึ่งให้ผลการวัดมีความแม่นยำมากที่สุด และหากท่านใดมี comment หรือต้องการสอบถามเรื่อง Flow อย่าลืมติดต่อ FLOWLAB นะครับ
 
อ้างอิงข้อมูลจาก สำนักงานกลางชั่งตวงวัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ "MORE INFO" และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “ACCEPT”