Position title
พนักงานธุรการ
Description

บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เป็นผู้นำด้านการบริการสอบเทียบมาตรวัดการไหลในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ , อุตสาหกรรมปิโตรเคมี , อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค , อุตสาหกรรมอาหารและยารักษาโรค , และโรงผลิตพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น โดยมีห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรวัดการไหล ที่ได้ผ่านการรับรองจาก สมอ. (ISO/IEC17025 accreditation) สามารถสอบเทียบมาตรวัดต่างๆหลากหลายขนาดตั้งแต่ ¼” ถึง 12” (ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) และหลากหลายชนิด ได้แก่มาตรวัดของไหลเชิงมวล เช่น Coriolis flow meter , มาตรวัดของไหลเชิงปริมาตรเช่น Turbine flow meter , Positive displacement flow meter ,Magnetic flow meter และ มาตรวัดของไหลเชิงความเร็ว เช่น Ultrasonic flow meter และ Variable area flow meter เป็นต้น

นอกจากนี้ เรายังมีการให้บริการสอบเทียบภาคสนาม (onsite service) ทั้งงานตามสถานที่ของลูกค้าและงานแท่นขุดเจาะกลางทะเล (offshore) อีกด้วย เราพร้อมให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาค่าความแม่นยำของมาตรวัด งานติดตั้ง,งานออกแบบระบบมาตรวัด ให้หลักสูตรการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญและทีมงานซึ่งเปี่ยมไปด้วยทักษะ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การสอบเทียบมาตรวัดของไหล มายาวนานมากกว่า 19 ปี

Responsibilities
 • คีย์ข้อมูลลงระบบ/แก้ไขหรืออัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
 • จัดทำเอกสารของแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำรายงาน/สรุปการทำงานประจำเดือน ให้กับหัวหน้างาน
 • ติดต่อประสานงานทั่วไปภายในบริษัท
 • จัดทำเอกสารสนับสนุนและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทัศนคติดีในการทำงาน มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบ
 • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานได้ดี
 • หากมประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน "จะพิจารณาเป็นพิเศษ"
Job Benefits
 • ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 – 16.30 น.
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ / ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน / โบนัสประจำปี
 • ค่าล่วงเวลา OT
 • ค่าเช่าบ้าน
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปณกิจ, งานอุปสมบท และอื่นๆ
 • อบรมพนักงานก่อนเริ่มงาน
 • กิจกรรมบริษัท ท่องเที่ยวประจำปี
 • ชุดพนักงาน
Contacts

👥  HR : Flowlab & Service co.,ltd.

💻  E-mail : benjamko@scg.com

📲  Call : 086 308 8838 , 038 937 517

📲  link for apply : https://bit.ly/33kyxDQ

Employment Type
Contractor
Job Location
88/8 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191, ระยอง, 21150
Working Hours
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 – 16.30 น.
Date posted
December 30, 2020
PDF Export
Close modal window

Position: พนักงานธุรการ

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!